รายละเอียดการติดต่อ

Office & Factory

 

บริษัท ปริ๊นท์ แอนด์ แพค จำกัด

เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ซอยบ้านเก่า 3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : 038-199-774-5
โทรศัพท์มือถือ : 084-970-3399
โทรสาร : 038-199-101
อีเมล์ : sales@printandpack2008.com
เว็บไซต์ : www.printandpack2008.com


PRINT AND PACK CO.,LTD.

7/1 MOO 1 SOI BANKAO 3, BANKAO, PANTHONG CHONBURI 20160
Tel. 038-199-774-5
Mobile : 084-970-3399
Fax.: 038-199-101
E-mail : sales@printandpack2008.com
Website : www.printandpack2008.com

 

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com